ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΒΑΚΧΑΙ. Εισαγωγή, Αρχαίο Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια Αθανάσιος Δ. Στεφανής


 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

ΒΑΚΧΑΙ

Εισαγωγή, Αρχαίο Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια

(Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 13)

 

 

Σύνοψη:

Ο τόμος αποτελεί ερμηνευτική έκδοση της τραγωδίας Βάκχαι του Ευριπίδη. Πρόκειται για ένα από τα έργα της τελευταίας τριλογίας του ποιητή, την οποία ανέβασε το 405 π.Χ. μετά τον θάνατο του Ευριπίδη, ο ομώνυμος γιος του. Η παρούσα έκδοση υιοθετεί το αρχαίο κείμενο της κριτικής έκδοσης του James Diggle (Euripidis Fabulae, τ. III, Oxford University Press, 1994). Το κείμενο συνοδεύεται από παράλληλη μετάφραση και επιλεκτικό κριτικό υπόμνημα. Η έκδοση συμπληρώνεται από Εισαγωγή, στην οποία εξετάζεται το περιεχόμενο του έργου, αναλύονται οι χαρακτήρες, δίνονται στοιχεία για το μύθο και την σύνδεσή του με τη διονυσιακή λατρεία και τελετουργία και παρουσιάζονται αποτυπώσεις του μύθου στην αγγειογραφία. Παρέχονται ακόμη πληροφορίες για την παράσταση του έργου, για τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις των Βακχών, την πρόσληψη του έργου στους αρχαίους και νεότερους χρόνους, καθώς και στοιχεία για την παράδοση του κειμένου. Στην έκδοση περιλαμβάνονται επίσης Σχόλια, Βιβλιογραφία, καθώς και Ευρετήρια αρχαίων χωρίων, όρων και θεμάτων.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:              ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΒΑΚΧΑΙ. Εισαγωγή, Αρχαίο Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια Αθανάσιος Δ. Στεφανής

Συγγραφέας:   Αθανάσιος Δ. Στεφανής

Έκδοση:           Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Χρονολογία:   Αθήναι 2018, σελ. xii + 361

ISBN:                978-960-404-343-9

ISSN:                1106-5931

Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΒΑΚΧΑΙ- Περιεχόμενα.pdf496.88 KB23/07/2018