ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΙΦΑΡΜΑΚΑ, Κωνσταντίνος Οικονομάκος


 

ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ

ΑΛΕΞΙΦΑΡΜΑΚΑ

(Ελληνική Βιβλιοθήκη)

 

Σύνοψη:

Από τον κατάλογο των έργων που αποδίδονται στον Νίκανδρο τον Κολοφώνιο (2ος αι. π.Χ.)  σώζονται πλήρως μόνο δύο. Ο παρών τόμος αποτελεί κριτική έκδοση ενός εκ των δύο έργων, των Αλεξιφαρμάκων. Για την έκδοση του κειμένου χρησιμοποιήθηκαν ήδη γνωστά χειρόγραφα, καθώς και άλλα που δεν είχαν εξετασθεί από προηγούμενους εκδότες. Στο εισαγωγικό μέρος της έκδοσης παρατίθενται στοιχεία που αφορούν στον βίο και τα έργα  του Νικάνδρου, με αναλυτική παράθεση των σωζόμενων  πηγών. Ακολουθεί λεπτομερής εξέταση της άμεσης και έμμεσης παράδοσης του κειμένου. Εν συνεχεία γίνεται μνεία στις προηγούμενες εκδόσεις και μεταφράσεις του έργου αλλά και στις εργασίες κριτικής κειμένου που συνέβαλαν στην αποκατάσταση του κειμένου της παρούσας έκδοσης. Στα τελευταία κεφάλαια της εισαγωγής εξετάζεται το γλωσσικό ύφος του Νικάνδρου, αλλά και ζητήματα που αφορούν στη μετρική του έργου. Το εκδιδόμενο κείμενο συνοδεύεται από κριτικό υπόμνημα, ενώ ανάμεσά τους παρεμβάλλεται και μέρος της έμμεσης παράδοσης που σώζει χωρία ή και αποσπάσματα των Αλεξιφαρμάκων. Στον τόμο περιλαμβάνονται ακόμη βιβλιογραφία, ευρετήριο ονομάτων και ευρετήριο λέξεων του κειμένου.

 

Πληροφορίες έκδοσης:

Τίτλος:            ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΙΦΑΡΜΑΚΑ

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Οικονομάκος

Έκδοση:         Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Εκδόσεων έργων Ελλήνων Συγγραφέων

Σειρά:             Ελληνική Βιβλιοθήκη

Χρονολογία: Αθήνα 2002, σελ.: viii+ 109*+ 101

ISBN: 960-404-007-3

Αρχεία: