ΟΒΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ, Παπαθωμόπουλος / Τσαβαρή


 

ΟΒΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Ὃ μετήνεγκεν ἐκ τῆς λατίνων φωνῆς εἰς τὴν ἑλλάδα

ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ Ο ΠΛΑΝΟΥΔΗΣ

(Ελληνική Βιβλιοθήκη)

 

Σύνοψη:

Ο παρών τόμος αποτελεί κριτική έκδοση του λατινικού έργου Μεταμορφώσεις του Οβιδίου (1ος αι. μ.Χ.) και της ελληνικής μετάφρασής του από τον βυζαντινό λόγιο Μάξιμο Πλανούδη (τέλη 13ου αι. μ.Χ.). Στη σύντομη εισαγωγή που παρατίθεται στην αρχή του τόμου αφενός μνημονεύεται η ιστορία και η τεράστια δημοτικότητά του οβιδιανού έργου και αφετέρου εξαίρεται η μεταφραστική δεινότητα του βυζαντινού μεταφραστή Μάξιμου Πλανούδη. Στη συνέχεια εξετάζεται ενδελεχώς η χειρόγραφη παράδοση του λατινικού κειμένου, ενώ στο τελευταίο μέρος της εισαγωγής γίνεται μία αποτίμηση όλων των προηγούμενων εκδόσεων του λατινικού έργου αλλά και της παρούσης ελληνικής μετάφρασής του. Η έκδοση υιοθετεί τη γραφή του αρχέτυπου κώδικα R, τόσο για το λατινικό όσο και για το μεταφρασμένο κείμενο, με ελάχιστες διορθώσεις ή συμπληρώσεις. Το κείμενο συνοδεύεται από ένα λιτό κριτικό υπόμνημα, στο οποίο γίνονται αναφορές μόνο σε κάποια λάθη εκ παραδρομής του κώδικα ή παρανοήσεις του λατινικού πρωτοτύπου από τον μεταφραστή Πλανούδη. Η έκδοση περιλαμβάνει δύο ευρετήρια: 1) κυρίων ονομάτων και 2) σημαντικών όρων.

 

Πληροφορίες έκδοσης:

Τίτλος:          ΟΒΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ Ὃ μετήνεγκεν ἐκ τῆς λατίνων φωνῆς εἰς τὴν ἑλλάδα

                       ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ Ο ΠΛΑΝΟΥΔΗΣ

Συγγραφείς: Μανόλης Παπαθωμόπουλος, Ισαβέλλα Τσαβαρή

Έκδοση:         Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Εκδόσεων έργων Ελλήνων Συγγραφέων

Σειρά:             Ελληνική Βιβλιοθήκη

Χρονολογία: Αθήναι 2002, σσ. vi + 34*+ 673

ISBN:              960-404-013-8