ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Βιβλίον Ἑνδέκατον. Τὰ Ἠθικά, ἤτοι τὰ Νικομάχεια, Κωνσταντίνος Οικονομάκος


 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Βιβλίον Ἑνδέκατον. Τὰ Ἠθικά, ἤτοι τὰ Νικομάχεια

Προλεγόμενα - Κείμενο - Ευρετήρια

(Corpus Philosophorum Medii Aevi – Commentaria in Aristotelem Byzantina, 3)  

 

 

Σύνοψη:

Πρόκειται για κριτική έκδοση της επιτομής των αριστοτελικών Ηθικών Νικομαχείων, στα οποία αναλύονται οι μορφές και οι συνθήκες της διανοητικής αρετής, του βυζαντινού λογίου και φιλοσόφου του 13ου αι. μ.Χ. Γεώργιο Παχυμέρη. Στην Εισαγωγή του τόμου συζητώνται από τον εκδότη ζητήματα που αφορούν στη δομή, το περιεχόμενο και την τεχνική της επιτομής και παρατίθενται τα κεφάλαια των Ηθικών Νικομαχείων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν. Στη συνέχεια, εξετάζονται τα αυτόγραφα χειρόγραφα που παραδίδουν το κείμενο του Παχυμέρη και διερευνάται η σχέση τους με τα αριστοτελικά χειρόγραφα. Επίσης, θίγονται ζητήματα εκδοτικής δεοντολογίας και σταχυολογούνται οι γραμματικές ιδιαιτερότητες του κειμένου του βυζαντινού λογίου. Η κριτική έκδοση του κειμένου συνοδεύεται από τρία υπoμνήματα (apparatus aristotelicus, apparatus fontium, apparatus criticus). Ο τόμος συμπληρώνεται από ευρετήρια ονομάτων, λέξεων, χωρίων, και από πέντε πανομοιότυπα.

 

Τίτλος:            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΒιβλίον Ἑνδέκατον. Τὰ Ἠθικά, ἤτοι

                        τὰ Νικομάχεια

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Οικονομάκος

Έκδοση:         Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Σειρά:             Corpus Philosophorum Medii Aevi – Commentaria in Aristotelem Byzantina, 3

Χρονολογία: Αθήναι 2005, σσ. VI + 70* + 151

ISBN:             960-404-067-7