GEORGIOS PACHYMERES. PHILOSOPHIA BUCH 10. Kommentar zur Metaphysik des Aristoteles, Eleni Pappa


 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ. Τὸ Μετὰ τὰ φυσικά

Εισαγωγή-Κείμενο-Ευρετήρια

(Corpus Philosophorum Medii Aevi – Commentaria in Aristotelem Byzantina, 2)  

 

Σύνοψη:

H παρούσα έκδοση αποτελεί πρώτη έκδοση (editio princeps) του δέκατου βιβλίου του έργου Φιλοσοφία του βυζαντινού λογίου και φιλοσόφου Γεωργίου Παχυμέρη (13ος αι. μ.Χ.). Πρόκειται για σχολιαστική παράφραση στο έργο του Αριστοτέλη Μετά τα φυσικά. Της έκδοσης προτάσσεται εκτενής Εισαγωγή, η οποία παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τον βυζαντινό συγγραφέα και το συνολικό έργο του, τη Φιλοσοφία και ειδικότερα για το δέκατο βιβλίο, τα Μετά τα φυσικά, καθώς και για τη μέθοδο που χρησιμοποιεί. Στο πλαίσιο της εισαγωγής αυτής γίνεται και μία αναλυτική παρουσίαση των 36 χειρόγραφων κωδίκων που διασώζουν το κείμενο, καθώς και σύγκριση των δύο αυτογράφων κωδίκων που σώζονται. Η εισαγωγή ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των εκδοτικών αρχών που ακολουθούνται στην έκδοση του κειμένου και με παράθεση βιβλιογραφίας. Ακολουθεί η καθαυτό έκδοση του κειμένου, η οποία συνοδεύεται από υπόμνημα πηγών, υπόμνημα αριστοτελικών χωρίων και από κριτικό υπόμνημα. Προτάσσεται πίνακας με τα sigla που χρησιμοποιούνται στο κριτικό υπόμνημα, ενώ η έκδοση ολοκληρώνεται με τρία ευρετήρια: 1) κύριων ονομάτων 2) σημαντικότερων όρων και 3) χωρίων, καθώς και από πανομοιότυπα σελίδων χειρογράφων.

 

Πληροφορίες έκδοσης:

Τίτλος:           GEORGIOS PACHYMERES. PHILOSOPHIA BUCH 10.

                        Kommentar zur Metaphysik des Aristoteles.

                        Editio princeps. Einleitung, Text, Indices von Eleni Pappa

Συγγραφέας: Ελένη Παππά

Έκδοση:         Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Σειρά:             Corpus Philosophorum Medii Aevi – Commentaria in Aristotelem Byzantina, 2

Χρονολογία:  Αθήνα 2002, σσ.  VIII+142*+118

ISBN:              960-7099-92-3 (Ακαδημία Αθηνών); 2-7116-9276-0 (Librairie Philosophique J. Vrin);

                       2-87060-096-8 (Editions Ousia, Bruxelles)

 

Αρχεία: