ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή προσφορών για μακροχρόνια μίσθωση διαμερίσματος για χρήση κατοικίας

Το ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 4 και 58 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δέχεται προσφορές για τη μακροχρόνια μίσθωση με δεκαετή διάρκεια για χρήση κατοικίας ενός διαμερίσματος επιφανείας  144 τ.μ. που βρίσκεται στον τρίτο όροφο της κείμενης στην Αθήνα και επί της οδού Υψηλάντου αριθ. 43 πολυκατοικίας.

Οι προσφορές, γραπτές και σφραγισμένες, θα κατατίθενται ή να αποστέλλονται συστημένες στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών (Σόλωνος αριθ. 84, Αθήνα, Τ.Κ. 10680, υπεύθυνος: κ. Γεώργιος Μαρίνος, τηλέφωνο 210 3664780). Ώρες παραλαβής των προσφορών: 09.00 – 12.00 καθημερινά και επί τρίμηνο από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (www.gspp.gr). Επίσης, στο παραπάνω τηλέφωνο, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για πληροφορίες.

Επίσης, οι προσφορές πρέπει να κοινοποιούνται και στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Αιόλου 72, Αθήνα, Τ.Κ. 10559).

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΩΡΑ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.

 

 Ημερομηνία: 
10/09/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δημοπρασίες