ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΕΝΝΕΑΣ ΕΚΤΗ. Ημίτομοι Α' & Β'. Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια Παύλος Καλλιγάς


 

ΠΛΩΤΙΝΟΥ

ΕΝΝΕΑΣ ΕΚΤΗ

Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια

Ημίτομοι Α' & Β'

(Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 14)

 

Σύνοψη:

Πρόκειται για τον τελικό τόμο της εξάτομης συλλογής του Στωικού φιλοσόφου Πλωτίνου (3ος   αι. μ.Χ.) Εννεάς, που παρουσιάζεται σε δύο ημίτομους.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:             ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΕΝΝΕΑΣ ΕΚΤΗ. Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια

Συγγραφέας:   Παύλος Καλλιγάς

Έκδοση:           Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Χρονολογία:   Αθήναι 2018, σ. 970 (ημίτομοι Α' & Β')

ISBN:                Hμίτομος Α': 978-960-404-345-3, Hμίτομος Β': 978-960-404-346-0

ISBN (SET):      978-960-404-347-7

ISSN:                1106-5931