ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Αίας. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Έφη Παπαδόδημα, Αθήναι 2018


 

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

ΑΙΑΣ

Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια

 

Σύνοψη:

Ο τόμος αποτελεί ερμηνευτική έκδοση της τραγωδίας Αίας του Σοφοκλή. Κύριος στόχος της έκδοσης είναι να συστήσει αυτό το μη διαδεδομένο, συγκριτικά, σοφόκλειο έργο στο ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό. Ο Αίας είναι, άλλωστε, η μοναδική ακέραια σωζόμενη τραγωδία που δραματοποιεί την αυτοκτονία του Αίαντα, περιώνυμου ομηρικού πολεμιστή και αττικού ήρωα λατρείας. Ευρέως θεωρούμενο ένα από τα αρχαιότερα ακέραια σωζόμενα δράματα του Σοφοκλή, ή ακόμη και το αρχαιότερο, το έργο έχει προβληματίσει και διχάσει την κριτική ως προς την ενότητα και τη συνοχή του, ενώ και ο ίδιος ο Αίαντας παραμένει ένας χαρακτήρας αμφιλεγόμενος. Η έκδοση αποτελείται από Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια, Βιβλιογραφία και Ευρετήρια αρχαίων χωρίων, όρων και θεμάτων. Η Εισαγωγή εξετάζει συνοπτικά τα βασικά ερμηνευτικά και δραματουργικά ζητήματα του έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο των αξιών και της ηθικής ψυχολογίας. Το κείμενο υιοθετεί το αρχαίο κείμενο της έκδοσης του Lloyd-Jones (Loeb 1994), ενώ συνοδεύεται από παράλληλη μετάφραση. Τα Σχόλια είναι πραγματολογικού κυρίως ενδιαφέροντος.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:              ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΙΑΣ. Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια Έφη Παπαδόδημα

Συγγραφέας:   Έφη Παπαδόδημα

Έκδοση:          Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Χρονολογία:   Αθήναι 2018, σελ. xiv + 248

ISBN:              978-960-404-336-1