Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου

 

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών καλεί ενδιαφερομένους όπως προβούν στην υποβολή πρότασης συνεργασίας για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο : «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - BOOSTING THE IMPLEMENTATION OF ADAPTATION POLICY ACROSS GREECE ΜΕ ΚΩΔ. LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006» (ΚΩΔ. ΕΛΚΕ 200/898).

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.

Ημερομηνία: 
23/09/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις