Μαυρουλίδης Κωνσταντίνος- Φίλιππος


Μαυρουλίδης Κωνσταντίνος- Φίλιππος
Ερευνητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου, 106 73 Αθήνα
Τηλ. 210 3664 664

Fax: 210 3664 630

e-mail: kmavroulidis@academyofathens.gr