Διεξαγόμενα Ερευνητικά Προγράμματα Επιτροπής Ερευνών


Κωδικός

Τίτλος προγράμματος

Υπεύθυνος

Ημερομηνία Εγκρισης

200/773

Προβολή του έργου των ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών στον Παγκόσμιο Ιστό

Ελ. Κατσιαδάκη

2011

200/774

"Μελέτη της οριζόντιας και κατακόρυφης κατανομής αερίων ρύπων στην αττική με σύγχρονες μεθόδους τηλεπισκόπησης"

Χρ. Ζερεφός

2011

200/798

"Εθνικό δίκτυο ψηφιακής τεκμηρίωσης της άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς"

Ε. Καραμανές

2012

200/801

"DARIAH - ATTIKH"

Ελ. Κατσιαδάκη

2012

200/803

"Η Προέλευση των Αστροφυσικών Μαγνητικών Πεδίων - ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι"

Ι. Κοντόπουλος

2012

200/812

"Πρόταση για την ψηφιοποίηση των μετεωρολογικών και συναφών αρχείων του Αιγινήτη και Μαριολόπουλου που φυλάσσονται στο Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών"

Χρ. Ζερεφός

2013

200/819

"Έκδοση μέρους της αρχειακής ενότητας "Άγιο Όρος""

Ελ. Κατσιαδάκη

2013

200/821

Έρευνα για την τοπική πολιτισμική ανάπτυξη οικισμών Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου και Ιωαννίνων: Ευρετήριο υπαίθριων γλυπτών μνημείων 19ου -21ου αι.

Χρ. Χρήστου

2014

200/824

Προς μία θεσμική και κοινωνική ιστορία της βυζαντινής Μικράς Ασίας βάσει των μολυβδοβούλλων και άλλων πηγών

Όλγα Καραγιώργου

2014

200/827

Προλεγόμενα στη χορική ποίηση των Ελλήνων

Νικ. Κονομής

2014

200/828

Αποτελεσματική μέθοδος πρόγνωσης ηλιακών εκλάμψεων (A-Effort)

Εμμ. Γεωργούλης

2014

200/830

Λεξικό του Πρόκλου

Ε. Μουτσόπουλος

2014

200/834

Data Driven Solar Eruption Prediction Tools - FlareCast

Εμμ. Γεωργούλης

2014

200/835

Monitoring Atmospheric Composition and Climate III - MACCIII

Χρ. Ζερεφός

2014

200/836

Πολιτειακές και κρατικές θεωρίες στο έργο των σύγχρονων Ελλήνων στοχαστών

Εμμ. Ρούκουνας

2014

200/838

Μελέτη των κλιματικών τάσεων όπως προκύπτουν από επίγειες και δορυφορικές παρατηρήσεις και όπως υπολογίζονται από αριθμητικά μοντέλα

Χρ. Ζερεφός

2014

200/839

Η συμβολή της ελληνικής επιστήμης στη θεωρία και την πρακτική του διεθνούς δικαίου

Εμμ. Ρούκουνας

2015

200/840

Tabula Imperii Romani (Αντικείμενο έρευνας: Σύνταξη της Tabula της περιοχής Πελοποννήσου, φύλλο J34 Athens)

Β.Χ. Πετράκος

2014

200/841

Το καθεστώς του Έλληνα ναυτικού, το ευρωπαϊκό δίκαιο και οι εθνικές ρυθμίσεις

Εμμ. Ρούκουνας

2015

200/842

Αντίστροφα προβλήματα και ιατρική απεικόνιση

Αθ. Φωκάς

2015

200/843

Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E- Research Networking, Oprimization and Synergies-Parthenos

Ελ. Κατσιαδάκη

2015

200/844

Περί ψυχής κατά Πλάτωνα και κατά Αριστοτέλη

Κ. Δεσποτόπουλος

2015

200/845

Γαλαξιακή Δυναμική

Γ. Κοντόπουλος

2015

200/846

Ο αττικός ερυθρόμορφος αμφορέας με λαιμό

Αλ. Καμπίτογλου

2015

200/847

Από την προστασία των ατομικιστικών ελευθεριών στην προστασία των μελλοντικών γενεών

Επ. Σπηλιωτόπουλος

2015

200/848

Ελληνική Βιβλιογραφία του 20ου αι

Κ. Κριμπάς

2015

200/849

Ημερολόγιο του Αγώνος

Β.Χ. Πετράκος, Χρύσα Μαλτέζου

2015

200/851

Copernicus Atmosphere Monitoring Service CAMS-84: Global and regional a rosteriori validation, including focus on the Arctic and Mediterranean areas - Υπηρεσίες παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus 84: Παγκόσμιος και Περιοχικός εκ των υστέρων έλεγχος Αξιοπιστίας, που εστιάζει ιδιαιτέρως στην Αρκτική και στη Μεσόγειο

Χρ. Ζερεφός

2015

200/852

Έρευνα για την ταυτοποίηση, καταγραφή και δημοσίευση του σχεδιαστικού και φωτογραφικού αρχείου του ακαδημαϊκού Παύλου Μ. Μυλωνά και της βυζαντινολόγου Αγγελικής Μητσάνη, καθώς και την ηλεκτρονική καταγραφή και ταξινόμηση αρχείων του ΚΕΒΜΤ

Π. Λ. Βοκοτόπουλος

2015

200/853

Διάχυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Γ. Κοντόπουλος

2015