Ίδρυμα Κώστα & Ελένης Ουράνη


Διεύθυνση: Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Τηλ.: 210 3225388, Φαξ: 210 3225280.
Ηλ. Δ/νση: uranifnd@ath.forthnet.gr

Ιστοσελίδα: www.idrimaurani.gr

 

Διοικητικό Συμβούλιο: Κική Δημουλά (Πρόεδρος).- Θανάσης Βαλτινός (Γενικός Γραμματεύς).- Μέλη: Βασίλειος Χ. Πετράκος (Γενικός Γραμματεύς της Ακαδημίας Αθηνών).- Λούκα Κατσέλη (Πρόεδρος Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος).
Αναπληρωματικό Μέλος: Χρύσα Μαλτέζου

Οικονομικός σύμβουλος: Ευάγγελος Λεοντόπουλος.
Γραμματεία: Ειρήνη Κουκουνή.- Γεωργία Καραθάνου.- Ιωάννα Στέφα.
Οδηγός-Αποθηκάριος: Πέτρος Γάσπαρης