Ομιλίες προέδρων της Ακαδημίας Αθηνών κατά την διάρκεια της συνεδρίας διαδοχής της προεδρίας