Εταιρεία Αξιοποιήσεως & Διαχειρίσεως της Περιουσίας της Ακαδημίας


Αναγνωστοπούλου 14, Αθήνα 10673

Τηλ: 210 3314680, 210 3314679  

Fax: 210 3314679

e-mail: gmarinos@academyofathens.grnataliv@academyofathens.gr  

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Ζερεφός Χρήστος

ΑντιπρόεδροςΡάπανος Βασίλειος

Γενικός ΓραμματεύςΤιβέριος Μιχαήλ

Μέλη: Λουκάς Χριστοφόρου,   Νικηφόρος Διαμαντούρος

Γενικός Διευθυντής: ---------------

Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινητής Περιουσίας:  Γεώργιος Μαρίνος

Γραμματεύς: Αναστασία Βισβάρδη.