Αρχές και προσωπικό


Εφορευτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος
Τακτικά Μέλη:  Βασίλειος Χ. ΠετράκοςΜιχαήλ Τιβέριος,  Χρύσα Μαλτέζου Μιλτιάδης Χατζόπουλος,  
Αναπληρωματικό Μέλος:  Αλέξανδρος Νεχαμάς 
Επόπτης: Μιχαήλ Τιβέριος (τηλ. 210 3664 642), e-mail: tiv@hist.auth.gr

Διευθύνουσα:
Βασιλική Μαχαίρα (Τηλ. 210 3664 648), e-mail: vmachaira@academyofathens.gr

Eρευνητικό Προσωπικό
Bικτωρία Σαμπετάϊ (τηλ. 210 3664 640), e-mail: vsabetai@academyofathens.gr
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος (τηλ. 210 3664643), e-mail: kkaloger@academyofathens.gr
Γεώργιος Α. Ζάχος (τηλ. 210 3664641), e-mail: gzachos@academyofathens.gr

Επιστημονικοί Συνεργάτες (άμισθοι): Κωνστ. Mπουραζέλης Μαρία Πιπιλή, τ. Διευθυντές.