Αρχές και προσωπικό


Εφορευτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Σταμάτιος Κριμιζής

Τακτικά Μέλη:  Γεώργιος Κοντόπουλος, Δημήτριος Νανόπουλος, Αντώνιος Κουνάδης, Λουκάς ΧριστοφόρουΑθανάσιος Φωκάς Κωνσταντίνος Συνολάκης
Αναπληρωματικό μέλος: Εμμανουήλ Γδούτος

Επόπτης: Γεώργιος Κοντόπουλος (Τηλ. 210 6597601), e-mail: gcontop@academyofathens.gr

Διευθύνων:  Πάνος Α. Πάτσης (Τηλ. 210 6597169), e-mail: patsis@academyofathens.gr

Ερευνητικό Προσωπικό
Χρήστος Ευθυμιόπουλος (Τηλ. 210 6597513), e-mail: cefthim@academyofathens.gr
Ιωάννης Κοντόπουλος (Τηλ. 210 6597167), e-mail: icontop@academyofathens.gr
Κωνσταντίνος Γοντικάκης (Τηλ. 210 6597246), e-mail: cgontik@academyofathens.gr
Σπυρίδων Βασιλάκος (Τηλ. 210 6597248), e-mail: svasil@academyofathens.gr
Εμμανουήλ Γεωργούλης (Τηλ. 210 6597103), e-mail: manolis.georgoulis@academyofathens.gr
Μαρία Χαρσούλα (Τηλ. 210 6597158), e-mail: mharsoul@academyofathens.gr

Επιστημονικοί συνεργάτες (άμισθοι):
Βασίλειος Τριτάκης (τέως διευθύνων)
Ελένη Δάρα (τέως διευθύντρια)
Θεοδόσιος Ζαχαριάδης

Τεχνικό προσωπικό:
Μανώλης Ζούλιας (Τηλ. 210 6597511), e-mail: mzoulias@academyofathens.gr