Αρχές και προσωπικό


Εφορευτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος
Μέλη:   Θανάσης Βαλτινός, Στέφανος Ήμελλος, Ιωάννης Παρμακέλης, Μιλτιάδης Χατζόπουλος
Αναπληρωματικό Μέλος:  Μιχάλης Τιβέριος

Επόπτης: Στέφανος Ήμελλος

Διευθύνων:
Eυάγγελος Καραμανές (τηλ. 210 3664 760), e-mail: ekaramanes@academyofathens.gr

Ερευνητικό Προσωπικό:
Μαρία Ανδρουλάκη (τηλ. 210 3664 756), e-mail: mandrou@academyofathens.gr
Ανδρομάχη Οικονόμου (τηλ 210 3664 764), e-mail: mahioiko@academyofathens.gr
Παρασκευάς Ποτηρόπουλος (τηλ. 210 3664 766), e-mail: potpari@academyofathens.gr
Ιωάννης Καραχρήστος, (τηλ. 210 3664 765), e-mail: ykarachr@academyofathens.gr
Κυριακή Χρυσού - Καρατζά (210 3664 770), e-mail: kchryssou@academyofathens.gr
Γεώργιος Βοζίκας (τηλ. 210 3664 757), e-mail: gvozikas@academyofathens.gr
Ιωάννης Πλεμμένος (τηλ. 210 3664 763), e-mail: jplemmenos@academyofathens.gr
Ζωή Μάργαρη (τηλ. 210 3664 741), e-mail: margari@academyofathens.gr

Διοικητικό Προσωπικό:
Λουΐζα Kαραπιδάκη (τηλ. 210 3664 761), e-mail: lkarapidaki@academyofathens.gr
Zωή Αναγνωστοπούλου (τηλ. 210 3664 755), e-mail: zan@academyofathens.gr
Kλεοπάτρα Φατούρου (τηλ. 210 3664 772), e-mail: cleo@academyofathens.gr
Ανθούλα Mπάκολη (τηλ. 210 3664 751), e-mail: abakoli@academyofathens.gr
Ιωάννης Μπαγέρης (τηλ. 210 3664 799), e-mail: bageris@academyofathens.gr

Eπιστημονική Συνεργάτις (άμισθη):
Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη (τηλ. 210 3664 750), e-mail: polymer@academyofathens.gr