Αρχές και προσωπικό


Εφορευτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Γεώργιος Κοντόπουλος

Τακτικά Μέλη:  Αντώνιος Κουνάδης, Αθανάσιος Φωκάς, Κωνσταντίνος ΒαγενάςΚωνσταντίνος Συνολάκης

Αναπληρωματικό ΜέλοςΕμμανουήλ Γδούτος

Επόπτης: Αθανάσιος Φωκάς

Διευθύνων: 
Γεώργιος Καστής (Τηλ. 210 6597 159), e-mail: gkastis@academyofathens.gr