Τα μοναστήρια της Κρήτης


Υπεύθυνοι: Δημήτριος Τσουγκαράκης και Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος της ευρύτερης ενότητας "Τα μοναστήρια της Ελλάδας" και αποβλέπει στη δημιουργία τράπεζας πληροφοριών, όπου θα περιέχονται κάθε είδους πληροφορίες (ιστορικές, φιλολογικές, αρχαιολογικές, τοπογραφικές, βιβλιογραφικές) για τα μοναστήρια της Κρήτης. Για το πρόγραμμα αυτό οργανώθηκαν από το 1992 και εξής αρκετές αποστολές στην Κρήτη, κατά τις οποίες οι δύο ερευνητές επισκέφθηκαν μεγάλο αριθμό μοναστηριών και εκκλησιών, φωτογράφησαν εξωτερικά, και σε πολλές περιπτώσεις και εσωτερικά, μοναστηριακά συγκροτήματα, κατέγραψαν επιγραφές και χαράγματα και συγκέντρωσαν πληροφορίες για την περιουσία των μοναστηριών, για τις βιβλιοθήκες και τα τυχόν υπάρχοντα αρχεία τους. Το παραπάνω υλικό έχει καταχωριστεί σε ειδικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, μαζί με την υπάρχουσα για κάθε μοναστήρι βιβλιογραφία, ενώ παράλληλα έχει συγκροτηθεί και φωτογραφικό αρχείο των μονών της Κρήτης. Ας σημειωθεί, τέλος, ότι για το ίδιο πρόγραμμα έχει συγκεντρωθεί και υλικό από το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας.