Η κοινωνία της Κρήτης κατά την ύστερη Βενετοκρατία


Υπεύθυνος: Κώστας Λαμπρινός

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελούν οι κοινωνικές πραγματικότητες της Κρήτης κατά τον 16ο και 17ο αιώνα με έμφαση στη μελέτη της συγκρότησης και εξέλιξης του μεσαίου κοινωνικού στρώματος (των cittadini) και στην ανίχνευση της νομικο-κοινωνικής φυσιογνωμίας του κατά τον 16ο και 17ο αιώνα. Στα ερευνητικά ζητούμενα του προγράμματος συγκαταλέγονται τα πολιτικά και κοινωνικά συμφραζόμενα του όρου cittadino, οι διεκδικήσεις των cittadini στο πολιτικό πεδίο και η αντιμετώπισή τους από τη βενετική πολιτεία, ο ρόλος τους ως υπαλλήλων, οι σχέσεις τους με την ανώτερη τάξη των ευγενών και με τα μη προνομιούχα χαμηλότερα στρώματα της πόλης και της υπαίθρου κ.ά.