Διπλωματία και Εμπόριο στην Ανατολική Μεσόγειο (17ος-19ος αιώνας)


Υπεύθυνη: Δέσποινα Βλάμη

Το πρόγραμμα αποβλέπει στην καταλογογράφηση, μελέτη και επιστημονική αξιοποίηση τμήματος των αρχείων State Papers-Τurkey και Levant Company που βρίσκονται στα National Archives του Λονδίνου. Το εν λόγω υλικό απόκειται στο ΚΕΜΝΕ, σε μικροταινίες και ψηφιοποιημένη μορφή, και περιλαμβάνει διπλωματική αλληλογραφία της πρεσβείας της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη (16ος-18ος αι.) καθώς και αλληλογραφία των απεσταλμένων της Levant Company  Βρετανών προξένων από διάφορα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου (18ος-19ος αι.). Η αλληλογραφία περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τις πο­λιτικές εξελίξεις και την οικονομική και κοινωνική ζωή στην ανατολική Μεσόγειο από τον 17ο ως τον 19ο αιώνα. Οι μικροταινίες έχουν δωρηθεί στο ΚΕΜΝΕ από τον ακαδημαϊκό κ. Μιχαήλ Σακελλαρίου.