Νεοελληνική Επιστολογραφία 1500-1821


Το ερευνητική πρόγραμμα «Νεοελληνική Επιστολογραφία 1500-1821» εκπονείται από το ΚΕΜΝΕ και την Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών και έχει ως σκοπό την αποδελτίωση των δημοσιευμένων σε βιβλία και περιοδικά επιστολών της περιόδου 1500-1821 και την καταχώρισή τους σε ηλεκτρονική βάση, που θα είναι προσιτή μέσω του Internet σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για τον σκοπό αυτό κατασκευάστηκε ηλεκτρονική βάση, στα ελληνικά και τα αγγλικά, που άρχισε να τροφοδοτείται με υλικό από το 2007.
Για την αποδελτίωση και καταχώριση δεδομένων στην ηλεκτρονική βάση συνεργάζεται από ελληνικής πλευράς ο Ίκαρος Μαντούβαλος, πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορας του ίδιου Τμήματος, και απο αυστριακής πλευράς η Anna Ransmayr, μεταπτυχιακή φοιτήτρια, συνεργάτρια στο Institut für Byzantinistik und Neogräzistik του Πανεπιστημίου της Βιέννης, και ο Dominik Heher, συνεργάτης στο Institut für Byzanzforschung της Αυστριακής Ακαδημίας.