Αλληλογραφία Κωνσταντίνου Οικονόμου


Υπεύθυνοι: Κώστας Λάππας και Ρόδη Σταμούλη

Το πρόγραμμα αποβλέπει στη συγκέντρωση, καταλογογράφηση και έκδοση της αλληλογραφίας του Κωνσταντίνου Οικονόμου του εξ Οικονόμων (1780-1857). Αφετηρία του προγράμματος υπήρξε το Αρχείο Οικονόμων που βρίσκεται στο ΚΕΜΝΕ, όπου σώζονται αρκετές εκατοντάδες επιστολών, κατά το πλείστον ανέκδοτες. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 το προσωπικό του Κέντρου συνέταξε περιλήψεις της αλληλογραφίας των Οικονόμων, ενώ αργότερα προγραμματίστηκε η έκδοση της αλληλογραφίας του Κωνσταντίνου Οικονόμου. Από το έργο αυτό έχουν εκδοθεί ήδη δύο τόμοι (1989 και 2002) με τις επιστολές των ετών 1802-1822.