Ευάγγ. Α. Σκουβαράς, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της Μονής. Η Βιβλιοθήκη και τά χειρόγραφα. Κατάλογος των Χειρογράφων. Αναγραφαί και χρονικά σημειώματα. Ακολουθία Παναγίας της Ολυμπιωτίσσης. Έγγραφα εκ του Αρχείου της Μονής, 1336-1900, Αθήνα 1967,


Ο συγγραφέας παρουσιάζει εκτενώς την ιστορία της μονής Ολυμπιώτισσας Ελασσόνας, οι πρώτες μνείες της οποίας ανάγονται στον 14ο αιώνα, τη βιβλιοθήκη και τα χειρόγραφά της. Ακολούθως δημοσιεύονται:περιγραφικός κατάλογος των 233 χειρογράφων της μονής, χρονικά σημειώματα του 18ου και 19ου αιώνα από το χειρόγραφο 220, που αναφέρονται στην ιστορία της μονής, η Ακολουθία της Παναγίας Ολυμπιώτισσας από το χειρόγραφο 232 και 53 έγγραφα από το αρχείο της μονής. Το βιβλίο εμπλουτίζεται από πανομοιότυπα, φιλοτεχνημένα από τον συγγραφέα του βιβλίου, και φωτογραφίες.