Αρχείο Αλέξανδρου Λυκούργου


Το Αρχείο του Αλεξάνδρου Λυκούργου, Αρχιεπισκόπου Σύρου, Τήνου και Μήλου (1827-1875) (σε 10 CD).

Το Αρχείο του Αλεξάνδρου Λυκούργου εδώρισε σε ψηφιοποιημένη μορφή στο Κέντρο ο ακαδημαϊκός κ. Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου. Συγκροτείται από 10 θεματικές ενότητες και περιλαμβάνει συνολικά 46 φακέλους που περιέχουν ως επί το πλείστον την αλληλογραφία του Αλεξάνδρου Λυκούργου. 
Το αρχείο του Αλεξάνδρου Λυκούργου διασώθηκε από την ανηψιά του, Ειρήνη Μαργέλου (1850-1928). Εν συνεχεία περιήλθε, μαζί και με άλλα αρχεία της οικογένειας, στον Βασίλειο Μ. Σακελλαρίου (1880-1963), ο οποίος το αποκατέστησε και το ταξινόμησε με κριτήριο τα θέματα των εγγράφων ή τη σχέση του Αρχιεπισκόπου Σύρου με διάφορες προσωπικότητες ή συγγενικά του πρόσωπα. Το αρχείο ψηφιοποιήθηκε σε 10 CD, όπως είχε ταξινομηθεί. Στη φυσική του μορφή, φυλάσσεται από τον Μιχαήλ Γ. Σακελλαρίου, απόγονο του Αλεξάνδρου Λυκούργου, στον οποίο έχει περιέλθει εκ κληρονομίας. 
Οι ενδείξεις των 10 CD που φυλάσσονται στο ΚΕΙΝΕ έχουν ως ακολούθως:

 1. Αρχείο Αγγλίας (CD 1. Φ. 1-3),
 2. Αρχείο Αγίου Όρους (CD 2, Φ. 8-15)
 3. Αρχείο Αρχιερέων (CD 3, Φ. 4-7)
 4. Αρχείο προσώπων (CD 4, Φ. 16-20)
 5. Αρχείο Μ. Γ. Σακελλαρίου (CD 5, Φ. 31-33)
 6. Αρχείο συγγενών (CD 6, Φ. 21-30)
 7. Αρχείο αταξινόμητων (Α) (CD 7, Φ. 34-41)
 8. Αρχείο αταξινόμητων (Β) (CD 8, Φ. 42-43)
 9. Αρχείο μεταγραφών Ειρήνης Μαργέλου (CD 9, Φ. 44)
 10. Πρόσθετα (CD 10, Φ. 45-46)

Το αρχείο αποτελείται από μία μεγάλη ποικιλία τεκμηρίων τα οποία αφορούν στην προσωπική ζωή του Α. Λυκούργου, τις σπουδές του, την πανεπιστημιακή καριέρα του και τη πολύπλευρη δράση του ως Αρχιεπισκόπου. 
Πιο συγκεκριμένα το αρχείο περιλαμβάνει:

 • εκθέσεις και επιστολές του Αλέξανδρου Λυκούργου που αναφέρονται στο ταξίδι του στην Αγγλία (1870) και στον διεκκλησιαστικό διάλογο, στη διαμονή του στην Κωνσταντινούπολη (1872) και το βουλγαρικό σχίσμα, και στο ταξίδι του στο Άγιο Όρος (1872)
 • έγγραφα προσωπικού χαρακτήρα (μαθητικά και φοιτητικά τετράδια, διπλώματα, διορισμούς, τίτλους, αυτοβιογραφικά σημειώματα, κατάστιχα εσόδων, εξόδων)
 • αλληλογραφία με συγγενικά πρόσωπα
 • αλληλογραφία με φίλους
 • αλληλογραφία με Αρχιερείς και κληρικούς
 • αλληλογραφία με ξένες προσωπικότητες
 • χειρόγραφα παραδόσεων μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το χειρόγραφο της Ιστορίας των δογμάτων