Αρχείο χειρόγραφων συλλογών


Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει κυρίως ιδιωτικά αρχεία πολιτικών προσώπων, λογοτεχνών και άλλων προσώπων του 19ου και του 20ού αιώνα που αποκτήθηκαν με δωρεά ή αγορά. Μεταξύ των σπουδαιότερων συλλογών είναι η συλλογή Διονυσίου Σολωμού, η συλλογή επιστολών του αρχιτέκτονα Theofil Hansen προς τον ομότεχνό του Ernst Ziller σχετικά με την ανέγερση του μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, το ογκωδέστατο αρχείο του διπλωμάτη και λογοτέχνη Αλεξ. Ρίζου Ραγκαβή και μελών της οικογένειάς του.

Αβέρωφ, Γεώργιος (κωδικός αρχείου 25 )
Επιστολές Αβέρωφ προς διαφόρους- 1873-1899

Βενιζέλος, Ελευθέριος (κωδικός αρχείου 55) 
Επιστολή Βενιζέλου προς την Ακαδημία Αθηνών, 24 Μαρτίου 1933

Cosmin, S. P. (Φωκάς Κοσμετάτος, Σπυρίδων) (κωδικός αρχείου 19) 
Dossiers secrets de la Triple Entente, Grece 1914-22, Paris 1922

Γκουντερής, Κ. Α. (κωδικός αρχείου 4 )
Λόγος περί παιδείας- 1901

Γρίβας, Μήτρος (κωδικός αρχείου 52) 
ακραίες χρονολογίες 1844-1865
Πιστοποιητικόν υπηρεσιών κατά τον Αγώνα του Αγωνιστού Μήτρου Γρίβα, 1844
Βεβαίωση Επάρχου Γόρτυνας, 1865
Δίπλωμα χαλκού αριστείου, 1845

Ζαλιμίδης Σταύρος (κωδικός αρχείου 5) 
Οι αγώνες της Ξάνθης εναντίον του Βουλγαρικού επεκτατισμού 1892-1919, 1964
Απαντήσεις εις υποβληθέντα ερωτήματα υπό του Ι.Α.Ν.Ε., 1964

Ζερβός Ιακωβάτος, Ηλίας (κωδικός αρχείου 18 )
ακραίες χρονολογίες 1843-1893

Hansen, Theophil (κωδικός αρχείου 1 [53]) 
ακραίες χρονολογίες 1859, 1878-1890
Επιστολές προς Ernst Ziller, 1878-1890
Τοπογραφικό σχέδιο μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών, 1859

Θεοτόκης, Ι. Β. (κωδικός αρχείου 51)
ακραίες χρονολογίες 1826-1832, 1834, 1859-1860, 1863
Giornale 1826-1832, Note e memorie 1834, 1859-1860, 1863

Ιερομνήμων, Α.(κωδικός αρχείου 11)
Προκήρυξις Νομάρχου Αχαΐας και Ήλιδος Α. Ιερομνήμονος- 1886

Καζαντζάκης, Νίκος (κωδικός αρχείου 26)
ακραίες χρονολογίες 1939-1941
Ταξιδεύοντας: Αγγλία

Καρύδης, Μιχαήλ (κωδικός αρχείου 15)
Η δόξα του Σύμπαντος. Η δόξα της γης- 1943

Κωλέττης, Ιωάννης (κωδικός αρχείου 23) 
ακραίες χρονολογίες 1789-1847, 1862
Αλληλογραφία, έγγραφα δημόσια και ιδιωτικά- 1789-1847, 1862, φάκελοι 11
Αλληλογραφία, έγγραφα δημόσια και ιδιωτικά, δάνειο του Ιδρύματος του Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα- 1788-1845, φάκ. 161

Μάντζαρος-Χαλκιόπουλος, Νικόλαος (κωδικός αρχείου 17)
ακραίες χρονολογίες 1843-1868
Επιστολές διαφόρων προς τον Μάντζαρο, κυρίως του μαθητή του Raffaele Parisini
Επιστολή Μαντζάρου προς τον Francesco Luca, 22 Ιανουαρίου 1855

Παριανού, Μαίρη (κωδικός αρχείου 57)
ακραίες χρονολογίες 1940-2003
Χειρόγραφο αναμνήσεων, φωτογραφίες από την Κατοχή
Πιστοποιητικά αντιστασιακής δράσης και συμμετοχής στην οργάνωση ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΙΙ

Προβελέγγιος, Αριστομένης (κωδικός αρχείου 10) 
ακραίες χρονολογίες 1870-1966

Ρίζου Ραγκαβή οικογένεια (κωδικός αρχείου 2) 
ακραίες χρονολογίες 1809-1970
Φωτογραφικό Αρχείο

Σαραντής, Μιλτιάδης (κωδικός αρχείου 7)
ακραίες χρονολογίες 1913-1967 
α. Ιστορικά της Ανατολικής Θράκης, 1913-1967
β. Αρχαιολογικά και Φιλολογικά (Ανατολικής Θράκης), 1922-1967
γ. Πολιτικά και διοικητικά Ανατολικής Θράκης, 1924-1967
δ. Εκκλησιαστικά της Ανατολικής Θράκης, 1922-1967
ε. Σχολικά και Εκπαιδευτικά της Ανατολικής Θράκης 1922-1967
στ. Γεωργικά και Δημογραφικά της Ανατολής Θράκης 1922-1967

Σεφέρης, Γιώργος (κωδικός αρχείου 56)
Λιθογραφία- ά.έ.

Σικελιανός, Άγγελος (κωδικός αρχείου 24)
ακραίες χρονολογίες 1938-1939
Γράμματα στην Άννα

Skeene of Rubislaw, James (κωδικός αρχείου 21)
ακραίες χρονολογίες 1838-1845
Diaries of James Skeene of Rubislaw
α. Greece 28.3.1838-13.10.1839
β. Greece 1.10.1839-30.5.1843
γ. Greece 17.10.1843-21.6.1845

Σκουζές, Παναγής (κωδικός αρχείου 8)
ακραίες χρονολογίες 1841, 1845
α. Χρονικόν περί των Αθηνών υπό Παναγή Σκουζέ, 1841
β. Χρονικόν των Αθηνών υπό Παναγή Σκουζέ, 1845
γ. Χρονικόν των Αθηνών υπό Παναγή Σκουζέ, 1845

Σκούρα, Ελένη (κωδικός αρχείου 46)
ακραίες χρονολογίες 1953-1983
Λεύκωμα με φωτογραφίες και αποκόμματα εφημερίδων

Σολωμός, Διονύσιος (κωδικός αρχείου 9)
ακραίες χρονολογίες 1799-1877
α. Αυτόγραφα και αντίγραφα έργων, επιστολές κ.λπ.- 1880 ci.
β. Συλλογή εγγράφων Σολωμού και της οικογένειάς του σχετικών με τη δίκη για την πατρική του περιουσία , 1799-1877

Στεργιάδης, Αριστείδης(κωδικός αρχείου 13)
Προκήρυξις του εν Σμύρνη Υπάτου Αρμοστού της Ελλάδος, 17 Ιουλίου 1922

Τερτσέτης, Γεώργιος (κωδικός αρχείου 6)
ακραίες χρονολογίες 1836-1852
α. Απομνημονεύματα Νικηταρά, 1836
β. Βίος του Νικηταρά, 1837
γ. Βίος του Νικηταρά, 1837-1852

Υψηλάντης, Αλέξανδρος (κωδικός αρχείου 20)
α. Προκήρυξη Υψηλάντη, Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος, 23 Φεβρουαρίου 1821
β. Επιστολή Γεωργίου Μαρίνογλου προς άγνωστο παραλήπτη, 1821
γ. Απόσπασμα επιστολής ή διατριβής αγνώστου περί της εξεγέρσεως του Υψηλάντου και της ρωσικής πολιτικής, ά.έ.

Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (κωδικός αρχείου 14)
ακραίες χρονολογίες 1918-1922

φάκελος 1. Λογοδοσία των κατά το ΝΗ' Συλλογικόν Έτος 1918-1919 Πεπραγμένων εν τω Ελληνικώ Φιλολογικώ Συλλόγω Κωνσταντινουπόλεως, 1919
φάκελος 2. Λογοδοσία των κατά το ΝΗ' συλλογικόν έτος 1919-1920 Πεπραγμένων, 1920
φάκελος 3. Λογοδοσία των κατά το ξ΄ συλλογικόν έτος 1920-1921 πεπραγμένων εν τω Ελληνικώ Φιλολογικώ Συλλόγω Κωνσταντινουπόλεως, 1921
φάκελος 4. Λογοδοσία των κατά το ξα΄συλλογικόν έτος 1921-1922 πεπραγμένων εν τω Ελληνικώ Φιλολογικώ Συλλόγω Κωνσταντινουπόλεως, 1922
φάκελος 5. Διάφορα έγγραφα του Συλλόγου: Επιστολή Προέδρου του Συλλόγου, 1889. Αναμνηστική ακροόασις επί τη Εκατονταετηρίδι της Ελληνικής Επαναστάσεως, 1921. Έκκλησις του εν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικού Συλλόγου υπέρ των δικαιωμάτων του Ελληνισμού, 1919. Δυο τηλεγραφήματα προς G. Clemenceau, 1919. Επιστολή Ελ. Βενιζέλου, 1918 ή 1919, κ.ά., 1918-1920

Χατζίσκος, Δημήτριος Οπλαρχηγός (κωδικός αρχείου 49)
ακραίες χρονολογίες 1742-1891
 

Χατζίσκος, Δημήτριος πολιτευτής (κωδικός αρχείου 50)
ακραίες χρονολογίες 1890-1975