ΓAΛΛIA


Archives du Ministere des Affaires Etrangeres, Παρίσι
Correspondance Consulaire et Commerciale (C.C.C.)-

 • Coron 1792-1825, φάκελος 1
 • Janina 1800-1814, φάκελοι 8
 • La Canee 1852-1901, φάκελοι 4
 • Patras 1717-1825, 1833-1868, 1877-1907, φάκελοι 7
 • Syra 1828-1852, 1882-1883, 1888-1901, φάκελοι 5
 • Zante 1808-1832, 1853-1859, φάκελοι 4

Correspondance Politique (C.P.)-

 • Grece 1707-1822, 1823-1895, φάκελοι 134
 • Turquie 1784-1792, 1821-1848, 1878-1896, φάκελοι 385

Correspondance Politique des Consuls (C.P.C.)-

 • Grece, Syra 1848-1859, φάκελος 1
 • Turquie, Andrinople 1860-1895, φάκελοι 6
 • Turquie, Consulats Divers 1830-1840, φάκελοι 12
 • Turquie, La Canee 1841-1896, φάκελοι 20
 • Turquie, Philippopoli 1857-1895, φάκελοι 7

Guerre 1914-1918

 • Dossiers Economiques et Financiers. Affaires financieres des etats etrangers, Grece 1914-1918, φάκελοι 10
 • Dossiers Geographiques Nationaux, Balkans, Grece 1914-1918, φάκελοι 78

Nouvelle Serie (Correspondance Politique et Commerciale) (N.S.)

 • Bulgarie (conflit greco- bulgare) 1906-1907, φάκελοι 2
 • Crete 1897-1898, φάκελοι 28
 • Grece 1896-1918, φάκελοι 52
 • Turquie 1897-1914, φάκελοι 26

Papiers d' Agents

 • Billy 1916-1925, φάκελοι 8
 • Bourgeois 1915-1917, 1919-1924, φάκελοι 4
 • Desages 1768-1855, φάκελοι 26
 • Gabriac 1873-1876, φάκελοι 5
 • Hanotaux 1897-1898, φάκελοι 2
 • Lagrene 1825, 1834-1843, φάκελος 1
 • Ormesson 1889-1893, 1896-1899, φάκελοι 2
 • Pichon 1902-1913, φάκελος 1
 • Ring 1874-1899, φάκελος 1
 • Saillard 1856-1857, φάκελος 1
 • Thouvenel 1848-1862, φάκελοι 9
 • Vase St. Quen 1815-1835, φάκελος 1

Serie Z (Europe 1918-1940)

 • Grece 1918-1940, φάκελοι 247

Archives du Ministere des Affaires Etrangeres, Nantes 
Centre des Archives diplomatiques de Nantes (C.A.D.N.)

 • Ambassade de Constantinople, C.A.D.N., Serie C- 1856-1880, φάκελοι 110

Archives Nationales
Archives Prives

 • Papiers Fr. Guizot- 1841-1847, τόμοι 2

Serie B (Affaires Etrangeres)

 • Serie B1 (Correspondance Consulaire)
 • Coron, B1 1757-1787, τόμοι 3
 • Metelin, B1 1737-1778, φάκελος 1
 • Modon, B1 1726-1740, φάκελος 1
 • Naxie, B1 1699-1778, φάκελος 1

Serie F (Administration Generale de la France)

 • Serie F7 (Police Generale. Grecs et philhellenes)- 1821-1829, φάκελοι 4
 • Serie F15 (Hospices et secours)- 1822-1829, φάκελος 1