Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, Χειρόγραφος κώδιξ αρ. 35. Από το Αρχείο της οικογένειας Ραγκαβή


Eυθ. Σουλογιάννης, Iφιγένεια Mποτουροπούλου (επιμ.), "Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, Χειρόγραφος κώδιξ αρ. 35. Από το Αρχείο της οικογένειας Ραγκαβή", Aθήνα 1997, αρ. σ. 325, ISBN: 960-7099-50-8. € 18.00