Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944. Από τα έγγραφα του Βρετανικού Υπουργείου των Εξωτερικών, Foreign Office 371", Τόμος Α΄, 1940-1943


Μαρία Σπηλιωτοπούλου, Προκόπης Παπαστράτης (επιμ.), "Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944. Από τα έγγραφα του Βρετανικού Υπουργείου των Εξωτερικών, Foreign Office 371", Τόμος Α΄, 1940-1943, Αθήνα 2002, αρ. σ. 560, ISBN set: 960-404-009-Χ, ISBN τόμος Α': 960-404-010-3