Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944. Από τα έγγραφα του Βρετανικού Υπουργείου των Εξωτερικών, Foreign Office 371", Τόμος Β΄, 1944


Μαρία Σπηλιωτοπούλου, Προκόπης Παπαστράτης (επιμ.), "Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944. Από τα έγγραφα του Βρετανικού Υπουργείου των Εξωτερικών, Foreign Office 371", Τόμος Β΄, 1944, Αθήνα 2004, αρ. σ. 857, ISBN set: 960-404-009-X, ISBN τόμος Β': 960-404-051-0