Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944. Από τα έγγραφα των αμερικανικών υπηρεσιών


Σωτήρης Ριζάς (επιμ.), "Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944. Από τα έγγραφα των αμερικανικών υπηρεσιών", Αθήνα 2004, ISBN: 960-404-059-6