Δελτίο του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού, Τόμος Πρώτος, Αθήνα 1998, Μνήμη Ελευθερίου Πρεβελάκη


Περιεχόμενα

Ελένη Μπελιά, Προλογικό σημείωμα, σ. 9-12
Γ. Αλισανδράτος, Μνήμη αγάπης και τιμής για το Λευτέρη Πρεβελάκη (1919-1971), σ. 13-17
Μάρω Πρεβελάκη, Μαρτυρία, σ. 19-22
Χ. Λούκος, Η προσωπικότητα και η επιστημονική δράση του Ελευθερίου Πρεβελάκη. Σκέψεις με αφετηρία το προσωπικό του αρχείο, σ. 23-38
Ελένη Γαρδίκα Κατσιαδάκη, Σχεδιασμός Προγράμματος Νεοελληνικής Προσωπογραφίας 19ου -20ού αι. Επτανησιακή Προσωπογραφία, σ. 39-66
Κατερίνα Γαρδίκα, Δανεισμός και φορολογία στα χωριά της Καρύταινας, 1817-1821, σ. 67-80
Μ. Τουρτόγλου, Τα σχέδια του "Διοργανισμού των Δικαστηρίων" και της "Πολιτικής και Εγκληματικής Διαδικασίας" του 1830. Παρατηρήσεις και εισηγήσεις των δικαστικών αρχών, σ. 81-100
Α. Στεργέλης, Από την ιστορία των φιλεκπαιδευτικών σωματείων της Κωνσταντινούπολης. Πατριαρχείο και Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, σ. 101-116
Ελένη Μπελιά, Τα Ζαρίφεια Διδασκαλεία Φιλιππουπόλεως, σ. 117-154
Ελισάβετ Κοντογιώργη, Ο Κωνσταντίνος Άμαντος και οι απόψεις του για τη σημασία και τον εκσυγχρονισμό της υπαίθρου, σ. 155-190
Χ. Λούκος, Θάνατοι από πείνα στη Σύρο κατά την Ιταλική Κατοχή, 1941-1944, σ. 191-202
Σ. Ριζάς, Η διαμόρφωση της βρετανικής πολιτικής στο Κυπριακό (1940-1946), σ. 203-223
Ε. Σουλογιάννης, Σύνδεσμος Ελλήνων Δημοκρατικών Αιγύπτου (ΣΕΔΑ). Μια άγνωστη οργάνωση (1945-1946), σ. 225-232
Μαρία Σπηλιωτοπούλου, Ημερολόγια πολέμου. Γιώργος Σπηλιωτόπουλος - Μήτσος Καραντζάς, 1947-1948, σ. 233-272
Γ. Πρεβελάκης, Οι διασπορές ως γεωγραφικά συστήματα σε έναν ενοποιημένο κόσμο, σ. 273-283
Δ. Σοφιανός, Αβιβλιογράφητα μονόφυλλα των ετών 1858-1880, σ. 285-302
Π. Μάτσης, Κατάλογος περιοδικών της Βιβλιοθήκης του Κ.Ε.Ι.Ν.Ε, σ. 303-363
Ενημερωτική σελίδα, σ. 365-366