Δελτίο του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού, Τόμος Δεύτερος, Αθήνα 2000


Περιεχόμενα

Κ. Σβολόπουλος, Η "Ευρώπη" του Ιωάννης Καποδίστρια, σ. 7-17
Δ. Σοφιανός, Εγκύκλιοι (Αυγ. 1821 - Ιαν. 1822) του Οικουμενικού Πατριάρχη Ευγενίου Β΄ περί δουλικής υποταγής των Ελλήνων στον Οθωμανό κατακτητή, σ. 19-43
Ελένη Γαρδίκα Κατσιαδάκη, Δουλεία και διπλωματία. Η Σύμβαση της Αλεξάνδρειας (9 Αυγούστου 1828), σ. 45-67
Α. Στεργέλης, Μεταθανάτια Ιωάννη Κωλέττη (Γύρω από τη Μεγάλη Ιδέα), σ. 69-80
Κάλλια Καλλιατάκη Μετρικοπούλου, Οι Μούσες και οι χωρικοί. Η αγροτική Κρήτη και το σχολείο στον ύστερο 19ο αιώνα, σ. 81-130
Α. Αγγέλου, Δημήτριος Βικέλας. "Και έμπορος ατελής και ατελής λόγιος";, σ. 131-145
Ελένη Μπελιά, Εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Γεωργίου Δροσίνη, σ. 147-194
Ε. Σουλογιάννης, Οι Έλληνες στην Αίγυπτο και η πορεία της χώρας προς την ανεξαρτησία (αγγλογαλλικές διενέξεις 1905-1930), σ. 195-213
Ελισάβετ Κοντογιώργη, Πρόσφυγες και κτηνοτρόφοι. Το ζήτημα των κοινοτικών βοσκών στις Νέες Χώρες (1923-1932), σ. 215-228
Σ. Ριζάς, Η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη. Η Αμερικανική Βοήθεια και το νέο διεθνές πλαίσιο 1961-1963, σ. 229-270
Μαρία Σπηλιωτοπούλου, Η Κίνηση "Ενωμένη Εθνική Αντίσταση 1940-1944": Κίνηση συμφιλίωσης, σ. 271-286
Πηνελόπη Στάθη, Η αντιμετώπιση του οθωμανικού παρελθόντος στην τουρκική ιστοριογραφία, σ. 287-299
Ιφιγένεια Μποτουροπούλου, Αρχείο Δημητρίου Ν. Χατζίσκου, σ. 301-307
Π. Μάτσης, Κατάλογος βιβλίων της βιβλιοθήκης Γεωργίου Μυλωνά, αποκειμένων στη Βιβλιοθήκη του ΚΕΙΝΕ, σ. 309-330
Σύμμεικτα: Α. Στεργέλλης, Συμπληρωματικά για τον Οδυσσέα Ιάλεμο, σ. 331-332
Ελένη Μπελιά, Μνήμη Αποστόλου Βακαλοπούλου, Προσωπική μαρτυρία, σ. 333-342
Ενημερωτική σελίδα, σ. 343-345