Η Ήπειρος, Ο Αλή Πασάς και η Ελληνική Επανάσταση - Προξενικές εκθέσεις του William Meyer από την Πρέβεζα", τόμος A'


Eλευθ. Πρεβελάκης, Kάλλια Kαλλιατάκη - Mερτικοπούλου (επιμ.), "Η Ήπειρος, Ο Αλή Πασάς και η Ελληνική Επανάσταση - Προξενικές εκθέσεις του William Meyer από την Πρέβεζα", τόμος A' 1819-1821, Aθήνα 1996, 636 σ., ISBN set: 960-7099-43-5, ISBN τ. Α': 960-7099-44-3, € 44.00