Η Ήπειρος, ο Αλή Πασάς και η Ελληνική Επανάσταση - Προξενικές εκθέσεις του William Meyer από την Πρέβεζα", τόμος Β'


Eλευθ. Πρεβελάκης, Kάλλια Kαλλιατάκη - Mερτικοπούλου (επιμ.), "Η Ήπειρος, ο Αλή Πασάς και η Ελληνική Επανάσταση - Προξενικές εκθέσεις του William Meyer από την Πρέβεζα", τόμος Β' 1822, Aθήνα 1996, 389 σ. € 44.00