Η Κρητική Επανάστασις 1866-1869. Εκθέσεις των εν Κρήτη προξένων της Ελλάδος, τεύχ. B'


Ελευθ. Πρεβελάκης, Bασιλική Πλαγιανάκου - Mπεκιάρη (επιμ.), "Η Κρητική Επανάστασις 1866-1869. Εκθέσεις των εν Κρήτη προξένων της Ελλάδος", τεύχ. B', Αθήνα 1970, 420 σ. € 20.50