Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Γενική αλληλογραφία / Ελλάς (Foreign Office 32). Φάκελοι 1-34. Έγγραφα των ετών 1827-1832


Ελευθ. Πρεβελάκης, Φιλ. Γλύτσης (επιμ.), "Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Γενική αλληλογραφία / Ελλάς (Foreign Office 32). Φάκελοι 1-34. Έγγραφα των ετών 1827-1832", Tόμος A' (τεύχη I - II) , Aθήνα 1975, 1087 σ. (τεύχος Ι), 610 σ. (τεύχος ΙΙ). € 15.00