Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Γενική αλληλογραφία / Ελλάς (Foreign Office 32). Φάκελοι 57-74. Έγγραφα των ετών 1836-1837


Φιλ. Γλύτσης,  Ελένη Μπελιά (επιμ.), "Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Γενική αλληλογραφία / Ελλάς (Foreign Office 32). Φάκελοι 57-74. Έγγραφα των ετών 1836-1837", Tόμος Γ', Aθήνα 1987, 891 σ. € 15.00