Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Γενική αλληλογραφία / Ελλάς (Foreign Office 32). Φάκελοι 75-94. Έγγραφα των ετών 1838-1839


Φιλ. Γλύτσης, Ελένη Μπελιά (επιμ.), "Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Γενική αλληλογραφία / Ελλάς (Foreign Office 32). Φάκελοι 75-94. Έγγραφα των ετών 1838-1839", Tόμος B', Aθήνα 1979, 645σ. ISBN: 960-7099-63-X. € 23.50