Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη


Βασιλική Πλαγιανάκου - Μπεκιάρη, Αριστ. Στεργέλλης (επιμ.), "Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη", Τόμος Α' (τεύχη Ι-ΙΙ), Αθήνα 1996, 930 σ., ISBN 960-7099-46-X. € 35.00