Αρχές και προσωπικό


Eφορευτική Eπιτροπή:
Πρόεδρος:
 Απόστολος Σ. Γεωργιάδης
Τακτικά Μέλη: Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα, Μιχαήλ Σταθόπουλος, Νικηφόρος ΔιαμαντούροςΒασίλειος Ράπανος  
Αναπληρωματικό μέλος :  Αλέξανδρος – Φ. Λαγόπουλος
Eπόπτης: Νικηφόρος Διαμαντούρος

Διευθύνουσα: 
Μαρία-Γεωργία Στυλιανούδη (Τηλ. 210 3664605), e-mail: lstyl@academyofathens.gr

Eρευνητικό Προσωπικό:
Νικόλαος Καμπέρης, Ερευνητής Α' Βαθμίδος (Τηλ. 210 3664614), e-mail: kaberis@academyofathens.gr
Aλίκη Bαξεβάνογλου, Ερευνήτρια Β' Βαθμίδος (Τηλ. 210 3664622), e-mail: avax@academyofathens.gr
Αικατερίνη Βασιλικού, Ερευνήτρια Β' Βαθμίδος (Τηλ. 210 3664658), e-mail: vassilikou@academyofathens.gr 
Άλκηστις Βερέβη, Ερευνήτρια Β' Βαθμίδος (Τηλ. 210 3664614), e-mail: averevi@academyofathens.gr

Επιστημονικός Συνεργάτης (άμισθος): 
Δρ. Γρηγόρης Γκιζέλης (τ. Διευθυντής) (Τηλ. 210 3664622) e-mail: ggizel@academyofathens.gr