Ερευνητικά προγράμματα


Το 2002 ορίστηκε από την Εφορευτική Επιτροπή του Κέντρου η έρευνα με τον γενικό τίτλο "Οι επιπτώσεις της οικονομικής μετανάστευσης στην ελληνική κοινωνία", η οποία έχει σε μεγάλο μέρος ολοκληρωθεί και έχουν δημοσιευτεί τα αποτελέσματά της. Συνεχίζονται ακόμη τα εξής επί μέρους ερευνητικά προγράμματα, στα οποία η διεύθυνση και επιμέλεια της έρευνας γίνεται από την πρώην διευθύντρια και νυν διευθύνουσα το Κέντρου:

Α. Μετανάστευση και Δίκαιο: Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδ. Καθ. κ. Γεώργιο Μητσόπουλο. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί και δημοσιευτεί τρεις τομείς της έρευνας αυτής στην Επετηρίδα και στα Δημοσιεύματα του ΚΕΕΚ και συνεχίζονται τα εξής.
1. "Θαλάσσιοι δρόμοι της παράνομης εισόδου και εξόδου των μεταναστών χωρίς έγγραφα" (ερευνήτρια Δρ. Γιούτα Λάουτ Μπάκα, εξωτερική συνεργάτις του ΚΕΕΚ). Ολοκληρώθηκε η επιτόπια έρευνα και η συλλογή των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων και προετοιμάζεται το τελικό κείμενο προς δημοσίευση, μέχρι το τέλος του 2010.
2. "Από αιτών άσυλο μετανάστης: το νομικό πλαίσιο και η εφαρμογή του περάσματος από τη μια διαδικασία στην άλλη" (ερευνητής Σπύρος Κουλοχέρης, δικηγόρος, συντονιστής της Νομικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, δικηγόρος και υποψήφιος Διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Π.Α.. εξωτερικός συνεργάτης ΚΕΕΚ). Η έρευνα ολοκληρώθηκε και έχει γίνει ήδη η πρώτη επιμέλεια του τελικού κειμένου προς δημοσίευση, από τη διευθύντρια της έρευνας. 
3. "Εμπορία Ανθρώπων: Ποινική καταστολή και προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων" (ερευνητής αναπλ. καθ. Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας, εξωτερικός συνεργάτης ΚΕΕΚ). Το πρόγραμμα μόλις ξεκίνησε και είναι διάρκειας δύο χρόνων. Μετά το πέρας ο ερευνητής υποχρεούται να καταθέσει γραπτή εργασία προς δημοσίευση.

B. Μετανάστευση και Κοινωνία: 
"Μετανάστες και Λαθρομετανάστες", κύρια ερευνήτρια η Αλίκη Βαξεβάνογλου, ερευνήτρια Β' του Κέντρου. 

Γ. Μετανάστευση και Οικογένεια
"Μετανάστευση και κοινωνικοί μετασχηματισμοί της οικογένειας στην Ελλάδα: Η περίπτωση των μικτών γάμων στον Ν. Αιτωλοακαρνανίας την περίοδο 1990 έως σήμερα". Μ-Γ Στυλιανούδη, ερευνήτρια Α' και διευθύνουσα και Νίκος Καμπέρης, ερευνητής Γ' του Κέντρου. 

Δ. Μετανάστευση και εκπαίδευση
1. "Διαγενεακές αντιλήψεις Αλβανών μεταναστών για τη συγκρότηση μιας 'δυτικής' ταυτότητας", με κύρια ερευνήτρια την αποσπασμένη εκπαιδευτικό Δρα Αγγελική Αθανασοπούλου.
2. "Εμπειρίες εκπαιδευτικών από την εργασία τους σε πολυπολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα" με κύρια ερευνήτρια την αποσπασμένη εκπαιδευτικό Δρα Δήμητρα Θωμά. 
3. "Μετανάστευση και Οικόλεκτος υπό την πίεση της κυρίαρχης ελληνικής σε ένα δίγλωσσο καθεστώς χωρίς διπλογλωσσία". Ή "Οι κοινωνικό-πολιτισμικοί και γλωσσικοί παράγοντες που επηρεάζουν την οικόλεκτο των μεταναστών: Η περίπτωση της πολωνικής", με κύρια ερευνήτρια την αποσπασμένη εκπαιδευτικό Δρα Μαρία Ντοροπούλου. 

Το ΚΕΕΚ ολοκληρώνοντας το 2010 τη μεγάλη έρευνα για τις "κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα" προγραμμάτισε και ήδη εκπονεί τις παρακάτω έρευνες:

Ε. "Αγροτική Κρίση και Κοινωνική Παθολογία. Η περίπτωση του νομού Αιτωλοακαρνανίας", κύριος ερευνητής Νίκος Καμπέρης, ερευνητής Γ' του ΚΕΕΚ.

Ζ. "Οι αναπαραστάσεις του "Κακού" στην Αιτωλοακαρνανία, όπως εμφανίζονται στον τοπικό Τύπο των ετών 1859-1940". Υπεύθυνος έρευνας ο πρώην διευθυντής του Κέντρου Δρ. Γρηγόρης Γκιζέλης, εξωτερικός συνεργάτης, κύρια ερευνήτρια η Δρ. Μαρία Ντοροπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός και βοηθός έρευνας ο Γιώργος Αστέρης, μεταπτυχιακός φοιτητής κοινωνιολογίας, που κάνει την πρακτική του άσκηση στο Κέντρο.

Η. "Φτώχεια και κοινωνική περιθωριοποίηση στην ελληνική κοινωνία. Μορφές και μηχανισμοί κοινωνικής αποδιάρθρωσης στον αστικό και τον αγροτικό χώρο". Νέο πρόγραμμα του Κέντρου, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι ερευνητές του Κέντρου.