Γραφείο Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία

Το Γραφείο Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία (Γ.Ε.Ε.Δ.Υ.) ιδρύθηκε με απόφαση της Ολομέλειας στην 3123η συνεδρία της 6ης Οκτωβρίου 2022, μετά από την εκλογή της καθηγήτριας Αντωνίας Τριχοπούλου ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα «Ιατρικές Επιστήμες: Επιδημιολογία - Δημόσια Υγεία» το 2021.

Ο σκοπός του Γ.Ε.Ε.Δ.Υ. πραγματοποιείται:

α) Με τη διεξαγωγή και υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης με αντικείμενο την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών.

β) Με την αποτύπωση της υγείας του Ελληνικού πληθυσμού, ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω της καταγραφής κοινωνικό-οικονομικών στοιχείων, ιστορικού υγείας, εκτίμηση βιοχημικών, γενετικών, ανθρωπομετρικών, διατροφικών και περιβαλλοντικών δεικτών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού.

γ) Με τη διεξαγωγή επιδημιολογικών ερευνών και εκπόνηση επιδημιολογικών και συναφών μελετών.

δ) Με τη συμβολή στην καταγραφή των ιδιαίτερων γενετικών χαρακτηριστικών σε αντιπροσωπευτικό πληθυσμό της Ελλάδας και της συσχέτισής του με χαρακτηριστικά υγείας και νόσησης.

ε) Με τη συμβολή της ανάπτυξης της Ιατρικής Ακριβείας με τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τα γενετικά δεδομένα.

στ) Με την αξιοποίηση βάσεων δεδομένων για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 

Επόπτης

Αντωνία Τριχοπούλου,  Ακαδημαϊκός

Γραμματέας Δ.Σ. Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Ε-mail: trichopouloua@gmail.com

Τηλ: 6974 35 96 40

 

Συνεργάτες (άμισθοι)

Δρ. Καρακατσάνη Άννα Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Δρ. Παρασκευής Δημήτριος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Δρ. Ψυρρή Αμάντα Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Καλαϊτζή Πόπη Αττικό Παν/κό Νοσοκομείο
Δρ. Βουρλή Γεωργία Ελληνικό  Ίδρυμα Υγείας
Παπατέστα Ελένη-Μαρία Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας
Πέππα Ελένη Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας
Κρητικού Μαρία Ελληνικό  Ίδρυμα Υγείας
Μινέ  Κλαρίτα Ελληνικό  Ίδρυμα Υγείας

 

Ερευνητικά προγράμματα

 • Ανάλυση δεδομένων και διαχρονική παρακολούθηση κοορτής ΥΔΡΙΑ.
 • Πίνακες Συνθέσεως Ελληνικών Τροφίμων.
 • Επίδραση των παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής (μεσογειακή διατροφή, άσκηση) στην επιβίωση και την ανοσολογική απάντηση ασθενών με χρόνια νοσήματα.

 

Δημοσιεύσεις

  live oil, Greek Mediterranean diet heritage and honoring the past to secure our future: Priorities for research and education

  Antonia Trichopoulou

  Front Nutr. 2022; 9: 1058402. Published online 2022 Nov 23. doi: 10.3389/fnut.2022.1058402

   

  Διεύθυνση

  Καισαρείας 13 και Αλεξανδρουπόλεως 23,

  Αθήνα 115 27