Κοντογιώργη Ελισάβετ


Κοντογιώργη Ελισάβετ
Ερευνητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Ελισάβετ Κοντογιώργη είναι Διευθύντρια Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, στο οποίο εκλέχτηκε το 2003 ως εντεταλμένη ερευνήτρια (Γ΄). Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 12 Δεκεμβρίου του 1958. Το 1981 αποφοίτησε από το Φιλοσοφικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια παρακολούθησε τα μεταπτυχιακά σεμινάρια στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της ίδιας Σχολής (1981-83). Συνέχισε το 1987 μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης (M.Phil 1988). Είναι διδάκτωρ Ιστορίας (DPhil 1997) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Saint Antony’s College. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μελέτες της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και αγγλικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους.

Από το 2000 έως το 2003 δίδαξε αυτοτελώς, ως εντεταλμένη λέκτωρ στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, το μάθημα «Ιστορική γεωγραφία και οικονομική ιστορία των νεοτέρων χρόνων». Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1996-98 και 2001-2002 εργάστηκε στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει εργαστεί, επίσης, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (1991-1993 και 1995), στην Κεντρική Υπηρεσία, όπου ταξινόμησε το Αρχείο της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και συνέταξε τον κατάλογό του. Έχει διδάξει (1981-87, 1995-96, 1998-2001, 2002-2003) σε ιδιωτικά και Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα και σε δημόσια Λύκεια. Το 1985 διορίστηκε στη Μέση Εκπαίδευση. Το 1983 δίδαξε σε σχολεία της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τις μεταναστεύσεις και ανταλλαγές των πληθυσμών στα Βαλκάνια κατά την περίοδο 1912-1930, το προσφυγικό και μακεδονικό ζήτημα και τον ρόλο των διεθνών οργανισμών, την αγροτική μεταρρύθμιση, την κοινωνική πολιτική της Κοινωνίας των Εθνών στην Ελλάδα, τις σχέσεις Εκκλησίας και πολιτικής καθώς και τις διεκκλησιαστικές σχέσεις κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα.

Στο Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών είναι υπεύθυνη των προγραμμάτων:

  • Έκδοση περιγραφικού καταλόγου του Αρχείου Αλεξάνδρου Λυκούργου (1827-1875), Αρχιεπισκόπου Σύρου και Τήνου.
  • Αλληλογραφία του Αλεξάνδρου Λυκούργου, Αρχιεπισκόπου Σύρου και Τήνου με τον William Ewart Gladstone (1870- 1875).
  • Η κοινωνική πολιτική της Κοινωνίας των Εθνών στην Ελλάδα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-1930, Oxford Historical Monographs, Clarendon Press – Oxford, 2006.

Αρχείο Αλεξάνδρου Λυκούργου (1827-1875), Αρχιεπισκόπου Σύρου και Τήνου. Εισαγωγή, αναλυτικές περιλήψεις και σχόλια (συνεργασία με τη Φωτεινή Ασημακοπούλου). Πρόλογος Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, Τόμος Α΄, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού, Αθήνα 2014.

«Αγροτικές προσφυγικές εγκαταστάσεις στη Μακεδονία 1923-1930», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 9ος, Αθήνα 1992, σ. 47-59.

“Forced Migration, Repatriation, Exodus. The Case of Ganos-Chora and Myriophyto- Peristasis Orthodox Communities in Eastern Thrace”, Balkan Studies, τομ. 35, Νο. 1, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 15-45

«Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες. Κοινωνικές, δημογραφικές και εθνολογικές πλευρές του Μακεδονικού Ζητήματος κατά τη Μεσοπολεμική περίοδο», Βαλκανικά Σύμμεικτα, τχ. 10, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 196-224.

«Ο Κωνσταντίνος Άμαντος και οι απόψεις του για τη σημασία και τον εκσυγχρονισμό της υπαίθρου», Δελτίο του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού, τ. 1ος, Μνήμη Ελευθερίου Πρεβελάκη, Ακαδημία Αθηνών, 1998, σ. 153-190.

«Πρόσφυγες και κτηνοτρόφοι. Το ζήτημα των κοινοτικών βοσκών στις Νέες Χώρες (1923-1932)», Δελτίο του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού, τ. 2ος, Ακαδημία Αθηνών, 2000, σ. 215-228.

“Economic Consequences following Refugee Settlement in Greek Macedonia, 1923-1932”, στο Renée Hirschon (επιμ.), Crossing the Aegean. An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange between Greece and Turkey, Berghahn Books, New York- Oxford 2003, σ. 63-78.

«Στοιχεία από την αμπελοοινική εμπειρία των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν σε οικισμούς των περιοχών Μεγάλο Καραμπουρνού και Καλαμαριά», στο Γ. Α. Πίκουλας (επιμ.), Οίνον Ιστορώ, τ. ΙΙΙ, Τ΄ Αμπελανθίσματα, Αθήνα 2004, σ. 193-212.

«Προσφυγικό Ζήτημα. Η Αποκατάσταση 1922-1930», στο Β. Παναγιωτόπουλος (Σχεδιασμός- Διεύθυνση Έκδοσης), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τόμ. 7ος, Ο Μεσοπόλεμος 1922- 1940. Από την Αβασίλευτη Δημοκρατία στη Δικτατορία της 4ης Αυγούστου,. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2005, σ. 101-118.

«Η γεωγραφία της αγρο-τροφικής βιομηχανίας στην Ελλάδα τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα», (συνεργασία με τη Σοφία Σκορδίλη), στο συλλογικό τόμο Δ. Παναγιωτόπουλος-Δ. Σωτηρόπουλος (επιμέλεια), Η Ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά την βενιζελική περίοδο, Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 2007, σ. 144-172.

«Η προσέγγιση της Αγγλικανικής με την Ελληνική Ανατολική Εκκλησία κατά την περίοδο του βουλγαρικού ζητήματος. Η συμβολή του Αρχιεπισκόπου Σύρου και Τήνου Αλεξάνδρου Λυκούργου», Νεοελληνικά Ιστορικά, τ. 1ος, Ακαδημία Αθηνών 2008, σ. 35-109.

 “Religious Innovation or Political Strategy? The Rapprochements of the Archbishop of Syros, Alexandros Lykourgos (1827-1875), towards the Anglican Church” στο Trine Stauning Willert and Lina Molokotos-Liederman (editors), Innovation in the Orthodox Christian Tradition? The Question of Change in Greek Orthodox Thought and Practice, Surrey: Ashgate Publishing Company, 2012, σελ. 73-97. 

“Refugees, Rural Co-operatives and the views of the Agriculturalists (1914-1940)”, (συνεργασία με τον Δημήτρη Παναγιωτόπουλο), στο Helen Gardikas-Katsiadakis & Katerina Brégianni (editors), Agricultural co-operatives in South and Central Europe, 19th-20th century. Α comparative approach, Academy of Athens, Modern Greek History Research Centre, Αθήνα 2013, σ. 213-235.

«‘H πύκνωσις του αραιοτάτου βασιλείου των κολλίγων’ της Χαλκιδικής. Η αποκατάσταση των προσφύγων και το μετοχειακό ζήτημα κατά τον μεσοπόλεμο», Νεοελληνικά Ιστορικά, τόμος 3, σ. 105-167.

«Στην Αριάγνη: σοσιαλιστική ηθική και ιστορική αλήθεια», στο «Με τη σφραγίδα του καλλιτέχνη» 100 χρόνια από τη γέννηση του Στρατή Τσίρκα, Επιστημονικό Συμπόσιο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (με τη συνεργασία της Εταιρείας Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού), Λευκωσία – Λεμεσός, 7 και 8 Οκτωβρίου 2011, σ. 201-225.

«Η κατάσταση της δημόσιας υγείας στη Θεσσαλονίκη και οι προτάσεις της Επιτροπής Οργάνωσης Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών για την αναδιοργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών (1922-1932)» στο «Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των προσφύγων». Οι πρόσφυγες στην πόλη από το 1912 μέχρι σήμερα, Πρακτικά συνεδρίου Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς (23-25 Νοεμβρίου 2012), Θεσσαλονίκη 2013, σ. 182-199.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αναγνωστοπούλου 14 και Hρακλείτου, 10673 Αθήνα
Τηλ. 210 3664 616
Fax: 210 3664 661

e-mail: ekont@academyofathens.gr