Στυλιανούδη Μαρία-Γεωργία


Μαρία-Γεωργία Στυλιανούδη
τ. Διευθύντρια Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Νομικός – Ανθρωπολόγος, Διευθύντρια Ερευνών (Ερευνήτρια Α΄ Βαθμίδος). Διευθύνει το «Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας» της Ακαδημίας Αθηνών από το 2003.

Σπούδασε Νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Κοινωνική Ανθρωπολογία (Licence και Maîtrise) στην U.E.R. Anthropologie – Ethnologie – Sciences de Réligions του Université de Paris 7 (Jussieu). Βασικές μεταπτυχιακές σπουδές στην Ανθρωπολογία του Δικαίου (Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών) D.E.A. de Droits Etrangers: Droits Africains στο Εργαστήριο της Νομικής Ανθρωπολογίας της Νομικής Σχολής, U.E.R. No 7: Sciences Economiques – Humaines – Juridiques et Politiques του Πανεπιστημίου Paris I, Panthéon-Sorbonne και Διδακτορική Διατριβή στη Νομική Ανθρωπολογία στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Τίτλος Διδακτορικού «Droit et Société en Ethiopie Médiévale. Ser’ ata Mangest: Analyse Sémiotique d’ un Texte Juridique Ethiopien».

Περιοχές ανθρωπολογικής έρευνας: Αφρική (Κέρας της Αφρικής και Κονγκό), Νέα Ζηλανδία (Μαορί) και Ελλάδα.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: νομική ανθρωπολογία, κλινική ανθρωπολογία, και γενικά ανθρωπολογία της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, σημειωτική και σημειωτική ανάλυση λόγου, μεθοδολογία έρευνας κοινωνικών επιστημών, επιστημολογία.

Έχει λάβει μέρος σε πολλές έρευνες ως κύρια ερευνήτρια και ως Διευθύντρια Ερευνών και έχει διδάξει σε διάφορους θεσμούς. Έχει γράψει άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, έχει συγγράψει βιβλία και επιμεληθεί αρκετών επιστημονικών εκδόσεων, όντας και η κύρια επιμελήτρια της Επετηρίδας του Κέντρου «Ελληνική Κοινωνία» και των «Εκδόσεών» του.

Το 1993 έλαβε μέρος με την Γερμανική Επιτροπή στις εργασίες της Διεθνούς Επιτροπής για τη σύνταξη του νέου Αιθιοπικού Συντάγματος. Κατά τα έτη 1993 - 1995 συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τον «Εκσυγχρονισμό και τον Εκδημοκρατισμό των Αφρικανικών Χωρών», αμέσως μετά την επικύρωση του νέου Αιθιοπικού Συντάγματος.

Ασχολείται με την εφαρμογή της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στον Δημόσιο τομέα καθώς και στον τομέα της Ψυχικής Υγείας. Έχει συμβάλει και συμμετάσχει σε πολλά προγράμματα και κινήσεις σχετικά με την ευαισθητοποίηση του κοινού για: α. την ψυχική ασθένεια και την επανενσωμάτωση των ψυχικά ασθενών στην κοινωνία και τις οικογένειές τους, β. την αλλαγή των αξιακών συστημάτων και των ανθρωπίνων σχέσεων σε μία διαρκώς υπό αλλαγή σύνολη κοινωνία, γ. εκπαίδευση παιδιών μειονοτήτων, όπως στη περίπτωση των παιδιών των Ελλήνων Μουσουλμάνων καθώς και παιδιών μεταναστών, δ. τους αστέγους των Αθηνών, κ.ά. Για την εργασία αυτή συνεργάζεται με δημόσιους θεσμούς, τοπικές κοινότητες και κοινωνίες και διάφορους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.  

Ενδεικτικές τελευταίες δημοσιεύσεις:

2012: « Les Assises de Romanie et leurs traces dans le droit coutumier hellénique » στον τόμο Mélanges franco-helléniques à la mémoire de Jacques Phytilis, επιμ. Andréas Helmis, Nathalie Kálnoky, Soazick Kerneis, Collection Droit et Cultures, Editions L’Harmattan, Paris.

2015: «“Carving the Body”: Ta Moko and the Eternal Play of Being in the Everyday and the Everlasting», στο Semiotics and Hermeneutics of the Everyday, των Lia Yoka and Gregory Paschalidis (επιμ.), Cambridge Scholars Publishing, 82-104.

2017: (με την ομάδα εργασίας της Νομικής Ανθρωπολογίας: Παντελή Ραβδά, Σπυρίδωνα Κουλοχέρη, Άννα-Μαρία Πισκοπάνη, Μαρουσώ Βαϊούλη, Παναγιώτα Μέλια Παρή) «Νέα Δίκαια, Νέοι Θεσμοί, Νέες Μορφές οικογένειας, ή, η δυνατότητα αυτοπροδιορισμού ως μέλους οικογένειας με αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις». «Ελληνική Κοινωνία», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, τόμος 10-11: 11-46.

2017: (με τον Charalambos Tsekeris) «Youngsters and Adolescents in Troubled Contexts: Worldwide Perspectives». Contemporary Social Science: Journal of the Academy of Social Sciences, Vol. 12, No. 3-4, pp. 1-10 (published by Routledge on behalf of the British Academy of Social Sciences, London, UK, ISSN: 2158-2041, International Political Science Abstracts and SCOPUS Index). DOI:10.1080/21582041.2017.1386261 

2017: (με τον Charalambos Tsekeris), (eds) “Investigating Youth in Challenging and Troubled Contexts”, Themed Issue of Contemporary Social Science: Journal of the Academy of Social Sciences, Volume 12, No. 3-4 (published by Routledge on behalf of the British Academy of Social Sciences, London, UK, ISSN: 2158-2041, SocIndex, Community Wise, International Political Science Abstracts and SCOPUS Index).

2018: (με τον Charalambos Tsekeris), (eds) (2018). Youth in Troubles: Interdisciplinary Insights and International Perspectives. London and New York: Routledge (υπό έκδοση).

 

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αναγνωστοπούλου 14, 106 73 Αθήνα
Τηλ. 210 3664 605

Fax: 210 3664 658

e-mail: lstyl@academyofathens.gr