Στυλιανούδη Μαρία-Γεωργία


Στυλιανούδη Μαρία-Γεωργία
Διευθύνουσα Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αναγνωστοπούλου 14, 106 73 Αθήνα
Τηλ. 210 3664 605

Fax: 210 3664 658

e-mail: lstyl@academyofathens.gr