ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 2019-20


 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ανοσολογίας και μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ιατρικής Απεικόνισης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.