ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 2019-20