Γενικά Κληροδοτήματα υπέρ της Εκπαιδεύσεως 2019-20


 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ανοσολογίας και μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ιατρικής Απεικόνισης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 

Η προκήρυξη της υποτροφίας είναι διαθέσιμη εδώ.

Απόφαση ανακήρυξης υποτρόφου Ανοσολογίας.

Απόφαση ανακήρυξης υποτρόφου Ιατρικής Απεικόνισης.