ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 2019-20 (II)


 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Κλασικής Αρχαιολογίας και μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ιστορίας του βενετοκρατούμενου ελληνικού χώρου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα.