Γενικά Κληροδοτήματα υπέρ της Εκπαιδεύσεως 2019-20 (II)


 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Κλασικής Αρχαιολογίας και μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ιστορίας του βενετοκρατούμενου ελληνικού χώρου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα.

 

Προκήρυξη υποτροφιών Κλασικής Αρχαιολογίας και Ιστορίας.

Απόφαση ανακήρυξης υποτρόφου Κλασικής Αρχαιολογίας.

Απόφαση ανακήρυξης υποτρόφου Ιστορίας του βενετοκρατούμενου ελληνικού χώρου.