ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 2019-20 (III)


 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο του Διεθνούς Δικαίου και μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.