Γενικά Κληροδοτήματα υπέρ της Εκπαιδεύσεως 2019-20 (III)


 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο του Διεθνούς Δικαίου και μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 

Η προκήρυξη της υποτροφίας είναι διαθέσιμη εδώ.

H απόφαση ανακήρυξης υποτρόφου στον κλάδο του Διεθνούς Δικαίου είναι διαθέσιμη εδώ.

H απόφαση ανακήρυξης υποτρόφου στον κλάδοτων Οικονομικών Επιστημών είναι διαθέσιμη εδώ.