ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 2019-20 (Αστικό Δίκαιο)


 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο του Αστικού Δικαίου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.