Γενικά Κληροδοτήματα υπέρ της Εκπαιδεύσεως 2019-20 (Φυσικές Καταστροφές)


 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Φυσικών Καταστροφών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 

Η προκήρυξη της υποτροφίας είναι διαθέσιμη εδώ.

H απόφαση ανακήρυξης υποτρόφου είναι διαθέσιμη εδώ.